Bài đăng

04 Th2

GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM

Khi chủ sở hữu các sản phẩm trí tuệ phát hiện thấy các hành vi xâm phạm quyền lợi của chủ thể khác, họ có thể thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ sản phẩm, quyền lợi hợp pháp của mình. Tuy vậy, họ cần phải xác định một cách chính xác về sự xâm phạm đó một cách hợp pháp, có căn cứ. Ngay cả các cơ quan chức năng cũng yêu cầu chứng minh bằng Phiếu giám định vi phạm sở hữu trí tuệ tại Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam – phiếu này chính là kết quả của hoạt động giám định sở hữu trí tuệ.

1. Giám định sở hữu trí tuệ là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đối tượng giám định sở hữu trí tuệ: 

  • Quyền tác giả và quyền liên quan;
  • Quyền sở hữu công nghiệp;
  • Quyền đối với giống cây trồng.

2. Các chủ thể có quyền yêu cầu giám định sở hữu trí tuệ:

Theo Điều 40, Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định về thẩm quyền trưng cầu giám định và quyền yêu cầu giám định SHTT:

Cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định SHTT gồm các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 200 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu giám định sở hữu trí tuệ bao gồm:

+ Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

+ Tổ chức, cá nhân bị yêu cầu xử lý về hành vi xâm phạm hoặc bị khiếu nại, tố cáo về sở hữu trí tuệ;

+ Tổ chức, cá nhân khác có quyền, lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo về sở hữu trí tuệ.

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu giám định quy định tại khoản 2 Điều này có quyền tự mình hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác yêu cầu tổ chức giám định sở hữu trí tuệ, người giám định SHTT thực hiện giám định.

3. Tổ chức giám định sở hữu trí tuệ:

Hiện nay chỉ mới có duy nhất Viện khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Property Research Institute – VIPRI) có chức năng này trong lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp.

Đối với các lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan và quyền đối với giống cây trồng thì vẫn chưa có tổ chức nào có đủ thẩm quyền để có thể tiến hành hoạt động giám định trong các lĩnh vực này.

4. Nội dung giám định sở hữu trí tuệ:

Bao gồm những nội dung sau đây:

– Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

– Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không;

– Xác định có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ;

– Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ, xác định giá trị thiệt hại.

5. Mục đích của hoạt động giám định sở hữu trí tuệ:

Theo quy định của pháp luật hoạt động giám định sở hữu trí tuệ không phải là hoạt động bắt buộc. 

Khoản 14 Điều 1 Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ có định nghĩa về văn bản kết luận giám định sở hữu trí tuệ như sau:

Văn bản kết luận giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Văn bản kết luận giám định không đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp.”

Như vậy, giám định sở hữu trí tuệ mặc dù không phải là hoạt động bắt buộc nhưng kết luận của hoạt động này lại là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng giúp chủ sở hữu cũng như cơ quan chức năng xác định có hay không có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, từ đó làm căn cứ để tiến hành một trong các biện pháp hành chính, dân sự, hình sự để xử lý hành vi xâm phạm.

Hơn nữa, kết luận giám định cũng sẽ là cơ sở rõ ràng và vững chắc để chủ sở hữu có thể quyết định có nên tiếp tục hay chấm dứt việc yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm quyền đối với các quyền của mình liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, chủ sở hữu còn có thể tránh được các trường hợp đưa ra các yêu cầu xử lý vi phạm không chính xác hoặc thực hiện các hành vi xâm phạm quyền của người khác.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ vui lòng liên hệ thông tin sau :

  • Hotline: 076 455 2008

Email: info.ipleader@gmail.com

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008