ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. NGUYÊN TẮC CHUNG
Trước khi sử dụng trang ipleader.vn của Công ty TNHH IP Leader, vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng của ipleader.vn dưới đây và các Chính sách để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối Công ty TNHH IP Leader và trang ipleader.vn
Sau đây, và tất cả các Chính sách đăng tải trên ipleader.vn được, Chúng tôi gọi riêng là “Công ty TNHH IP Leader”, “ipleader.vn”, “IP LEADER”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”).
1. “Dịch vụ” chúng tôi cung cấp hoặc tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, nhãn, nội dung, chương trình, phần mềm hoặc các tài liệu khác có sẵn trên trang ipleader.vn hoặc các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ipleader.vn hoặc bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng này.
2. Điều khoản sử dụng này áp dụng đối với tất cả người dùng truy cập, yêu cầu cung cấp dịch vụ trên trang ipleader.vn.
3. IP LEADER có thể tạm dừng, sửa đổi, gián đoạn bất kì khía cạnh nào của website, bao gồm cả tính năng của website bất kỳ lúc nào cần thiết. Chúng tôi có thể hạn chế một phần tính năng, dịch vụ của website, hạn chế một phần hoặc toàn bộ quyền truy cập vào website của khách hàng mà không cần thông báo trước. Trong cả hai trường hợp trên, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh tại thời điểm đó. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu hồi quyền sử dụng trang web dựa trên thỏa thuận này.
II. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Tất cả hình ảnh và thông tin trên trang ipleader.vn này, đều được bảo vệ bởi luật bản quyền hoặc bởi các quyền sở hữu công nghiệp khác. Tất cả các tên dịch vụ, được viết bằng chữ in hoa hoặc được đánh dấu bởi bất kỳ cách nào khác trong các trang web này, là thương hiệu của Công ty TNHH IP Leader. Việc sử dụng và sao chép thông tin này cho mục đích thương mại là không được phép nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH IP Leader.
III. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
1. IP LEADER cấp cho khách hàng quyền truy cập thông tin trên website, sử dụng và hiển thị thông tin đó trên thiết bị đầu cuối. Khách hàng truy cập trang ipleader.vn sau đây được gọi là “Người Dùng”.
2. Thông qua quyền truy cập được cấp nêu trên, Người Dùng có thể xem và tải thông tin trên website chỉ với mục đích cá nhân và phi thương mại. Tuy nhiên, thông tin và nội dung sao chép có được thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH IP Leader.
3. Quyền được phép sử dụng thông tin sẽ bị chấm dứt theo Điều khoản sử dụng này hoặc sẽ bị hủy bỏ nếu Người Dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Dùng bằng thông báo hoặc không cần thông báo.
4. Người Dùng không được phép thực hiện các hành vi sau đây:
a. Gây cản trở hoạt động của trang web bằng bất kỳ phương thức nào
b. Tải lên những chương trình vi tính độc hại hoặc đặt những chương trình đó ở trạng thái mà một bên có thể nhận được
c. Dỡ bỏ bản quyền hoặc các thông báo quyền sở hữu khác khỏi thông tin tải xuống từ trang web và bản sao của thông tin được tải xuống
d. Tất cả các hành vi có liên quan đến mục đích quảng cáo hoặc thương mại, tiết lộ hoặc phát tán thông tin, sửa đổi hoặc sao chép thông tin trên trang web bằng bất kỳ phương thức nào.
e. Tiết lộ thông tin trên trang web cho bên thứ ba mà chưa nhận được sự đồng ý theo các quy định được nêu trong Điều khoản sử dung này
f. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác của IP LEADER.
5. Người Dùng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng trong trường hợp nhận được yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc trường hợp chúng tôi xét thấy cần thiết và theo quy định của pháp luật, IP LEADER có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin của Người Dùng.
IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Công ty TNHH IP Leader và Người Dùng có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết mọi vấn đề dẫn đến khiếu nại. Chúng tôi luôn nỗ lực đưa ra biện pháp tốt nhất để mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Khi phát sinh các khiếu nại, Công ty TNHH IP Leader đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Chúng tôi.
Người Dùng thực hiện khiếu nại theo quy trình sau:
Bước 1: Khi có vấn đề cần khiếu nại, Người Dùng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:
Email: info.ipleader@gmail.com
Hotline: (+84) 076 455 2008
Địa chỉ:
Trụ sở: 18 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng: Tầng 3, VIETPHONE OFFICE BUILDING, 127-129 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại và cố gắng xử lý vấn đề nhanh chóng. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp tốt nhất cho các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng.
Bước 3: Trong trường hợp Công ty TNHH IP Leader đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Chúng tôi, vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Pháp luật điều chỉnh và áp dụng là pháp luật Việt Nam.
V. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. IP LEADER có quyền chỉnh sửa Điều khoản sử dụng này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các nội dung được chỉnh sửa lên trang ipleader.vn. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng trang ipleader.vn sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ được xem là Người Dùng chấp nhận các Điều khoản sử dụng được chỉnh sửa.
2. Trường hợp có ý kiến hay thắc mắc nào liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều khoản sử dụng trên trang ipleader.vn, vui lòng liên hệ qua email: info.ipleader@gmail.com

GIÁM ĐỐC
ĐẶNG HOÀNG BẢO

(+84) 076 455 2008