CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
1. Hình thức thanh toán
IP LEADER hỗ trợ Người Dùng thanh toán dịch vụ với hai phương thức:
Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng làm việc của IP LEADER địa chỉ: Tầng 3, VIETPHONE BUILDING, 127 – 129 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: chuyển khoản vào tài khoản của IP LEADER với thông tin như sau:
Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH IP LEADER
Số tài khoản: 24109088
Tên ngân hàng: Ngân hàng ACB – PGD Văn Thánh, TP. Hồ Chí Minh
2. Quy định về hoàn tiền
Hoàn tiền được thực hiện khi Người Dùng đã thanh toán nhưng sau đó phát sinh các vấn đề sau:
Không hoàn tất dịch vụ cung cấp
Không đúng tiến độ thực hiện do lỗi của IP LEADER
Dịch vụ cung cấp không đúng như yêu cầu của Người dùng.

GIÁM ĐỐC
ĐẶNG HOÀNG BẢO

(+84) 076 455 2008