Bài đăng

19 Th12

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HONG KONG

Hiện nay rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, mà cụ thể là đầu tư trực tiếp để thực hiện hoạt động kinh doanh tại các Quốc gia có quy định pháp lý thông thoáng dành cho nhà đầu tư nước ngoài như: Hong Kong, Singapore,.. và để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp thì thành lập công ty là phương thức nhanh chóng và hiệu quả nhất

Tại Hong Kong có 2 loại hình Công ty được thành lập đó là Công ty tư nhân và Công ty đại chúng. Thông thường nhà đầu tư Việt Nam sẽ chọn loại hình doanh nghiệp là Công ty tư nhân. Quy trình thành lập Công ty tại Hong Kong có thể thực hiện trong vòng 5-7 ngày làm việc.

Một số quy định về việc thành lập Công ty tại Hong Kong như sau:

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CHO VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HONG KONG

 • Tên công ty: phải được phê duyệt trước khi tiến hành việc thành lập và  Tên công ty không được trùng hoặc bị nhầm lẫn với tên của Doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.
 • Giám đốc: Có ít nhất một giám đốc và không giới hạn số lượng giám đốc. Giám đốc có thể là người thuộc bất kỳ quốc tịch nào và không cần phải thường trú tại Hong Kong.
 • Cổ đông: Một công ty Tư nhân tại Hong Kong có tối thiểu 1 và tối đa 50 cổ đông. Không yêu cầu về việc cư trú cho các cổ đông, tức cổ đông không bắt buộc phải có Quốc tịch Hong Kong. Giám đốc và cổ đông có thể là cùng một người hoặc khác nhau.
 • Thư ký Công ty: Theo luật Hong Kong bắt buộc phải có một thư ký có thể là cá nhân đăng ký cư trú hoặc một công ty Hong Kong đứng ra đại diện thực hiện dịch vụ thư ký. Thư ký công ty có trách nhiệm duy trì sổ sách, hồ sơ và điều lệ của công ty theo các yêu cầu luật định,… IP LEADER có thể cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ thư ký để thành lập Công ty tại Hong Kong.
 • Vốn điều lệ : Pháp luật Hong Kong không có quy định về vốn tối thiểu và vốn tối đa đối với vốn điều lệ của Công ty, nhưng về quy tắc, các công ty thành lập tại Hồng Kông phải có ít nhất một cổ đông, một cổ phiếu phổ thông phát hành. Vốn có thể được thể hiện bằng bất kỳ loại tiền tệ nào và không bắt buộc phải là Đô la Hồng Kông (HKD).
 • Địa chỉ đăng ký: Để đăng ký một công ty Hong Kong, doanh nghiệp cần phải cung cấp một địa chỉ địa phương ở Hong Kong. Địa chỉ đăng ký phải là một địa chỉ thật và không được phép sử dụng địa chỉ bưu điện. IP LEADER có thể cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ thuê địa chỉ để thành lập Công ty tại Hong Kong.
 • Thuế :
 • Thuế doanh nghiệp (còn được gọi là thuế lợi nhuận) là 16,5% cho phần lợi nhuận của các công ty thành lập tại Hong Kong.
 • Hong Kong áp dụng cơ sở đánh thuế theo lãnh thổ, có nghĩa là chỉ số lợi nhuận phát sinh trong hoặc có nguồn gốc từ Hong Kong mới phải chịu thuế ở Hong Kong.
 • Hong Kong không áp dụng thuế đánh trên vốn, thuế khấu trừ, thuế đối với cổ tức, hoặc thuế hàng hóa-dịch vụ và thuế giá trị gia tăng (GST / VAT) tại Hong Kong.
 • Hong Kong áp dụng hệ thống thuế đơn tầng (single-tier tax system) hay viết tắt là STS. Điều này có nghĩa là lợi nhuận kiếm được của các công ty sẽ chỉ bị đánh thuế một lần. Khi công ty tiến hành phân chia cổ tức, cổ tức được phân phối cho các cổ đông sẽ không chịu thuế nữa.
 • Các thủ tục tuân thủ sau khi thành lập Công ty:
  • Việc các công ty phải chuẩn bị và duy trì tài khoản là bắt buộc.
  • Tài khoản phải được kiểm toán hàng năm bởi Kiểm toán viên chuyên nghiệp (Certified Public Accountants) tại Hong Kong
  • Tài khoản được kiểm toán cùng với tờ khai thuế phải được nộp hàng năm với Cục Doanh thu nội địa. Mỗi công ty được yêu cầu phải nộp lợi nhuận hàng năm cho các Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registry) và nộp lệ phí đăng ký hàng năm.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải được đổi mới một tháng trước khi hết hạn ghi trên cơ sở hàng năm hoặc ba năm một lần.
  • Cuộc họp thường niên (AGM) nên được tổ chức hàng năm theo năm dương lịch. Đại hội cổ đông phải được tổ chức trong vòng 18 tháng kể từ ngày thành lập công ty, và không quá 15 tháng giữa AGM đó và cái tiếp theo.

NHỮNG VIỆC CẦN PHẢI LÀM SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

 • Mở tài khoản ngân hàng: việc mở tài khoản ngân hàng sẽ là thủ tục bắt buộc, các cá nhân có thể tiến hành mở một tài khoản ngân hàng với bất kỳ ngân hàng lớn nào ở Hong Kong. Tất cả các ngân hàng ở Hong Kong đều đòi hỏi sự có mặt của các chủ sở hữu như là một phần của thủ tục thẩm định trong việc mở một tài khoản ngân hàng. 
 • Đăng ký và khai báo với Cục Doanh thu nội địa (Hong Kong Inland Revenue Department): Hong Kong bắt buộc tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân đăng ký và khai báo với văn phòng đăng ký kinh doanh của Cục Doanh thu nội địa và lấy được một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đăng ký kinh doanh với các Cục Doanh thu nội địa phải được thực hiện trong vòng một tháng sau khi thành lập công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar) bất kể công ty đã thành lập đã bắt đầu kinh doanh thực sự hay chưa. Số đăng ký kinh doanh xuất hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng là mã số thuế tương ứng của công ty.
 • Chi phí thành lập công ty và Chi phí duy trì hoạt động Công ty hàng năm tại Hongkong: Vui lòng liên hệ Luật sư của IP LEADER để được báo giá chi tiết.

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008