Bài đăng

04 Th2

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN QUYỀN TÁC GIẢ TẠI VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN QUYỀN TÁC GIẢ TẠI VIỆT NAM

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Những loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả:

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Quyền liên quan đến quyền tác giả là gì?

Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm thực hiện việc công bố hoặc định hình (nếu chưa công bố). Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.
Quyền của người biểu diễn là loại hình quyền được hầu hết luật pháp các quốc gia, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận và bảo hộ. Tuy nhiên, tại Việt Nam do tính chất phức tạp của loại hình quyền này, cũng như do nhận thức của các chủ thể có liên quan còn hạn chế nên công tác bảo hộ quyền của người biểu diễn gặp nhiều khó khăn.

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN 

Đăng ký bản quyền tác giảquyền liên quan tại Cục Bản Quyền là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro đối với cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm. Để giúp quý khách hàng trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, IP LEADER chúng tôi xin cung cấp những dịch vụ như sau:

  • Tra cứu thông tin liên quan đến tác phẩm đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả;
  • Tư vấn pháp lý, soạn hồ sơ đăng ký và tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả bao gồm hoạt động đại diện khách hàng tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến liên quan đến bản quyền tác giả.

Thời gian và quy trình đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan quyền tác giả:

  • Thời gian tra cứu sơ bộ, thẩm định và đánh giá khả năng bảo hộ của tác phẩm : 01 ngày làm việc.
  • Thời gian soạn hồ sơ và hoàn thành thủ tục đăng ký : 03 ngày làm việc.
  • Sau khi nộp đơn, Cục bản quyền sẽ xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền tác giả cho tác phẩm trong vòng 20 – 30 ngày làm việc.

Chi phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: Chi phí này sẽ phụ thuộc vào tác phẩm đăng ký, vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn để biết được thông tin chi tiết.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả vui lòng liên hệ thông tin sau:

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008