Bài đăng

18 Th2

Hoạ sĩ Lê Linh chính thức thắng kiện, là tác giả duy nhất của bộ truyện tranh “Thần đồng đất Việt”

(Tổ Quốc) – Toà án sơ thẩm quận 1 đã tuyên án công nhận Lê Linh là tác giả duy nhất của 4 hình tượng trong Thần đồng đất Việt, xác nhận bà Hạnh không phải là đồng tác giả. Qua đó buộc Phan Thị chấm dứt việc tạo ra và sử dụng 4 hình tượng nhân vật trong bộ truyện, xin lỗi và bồi thường cho ông Lê Linh.

Sáng ngày 18/2, quận 1 (TP. HCM) đưa ra phán quyết vụ kiện tác quyền truyện Thần đồng đất Việt giữa nguyên đơn là ông Lê Linh, bị đơn là Công ty Phan Thị và bà Phan Thị Mỹ Hạnh.

Họa sĩ Lê Linh tại tòa.

Theo đó, HĐXX nhận thấy, theo quy định của pháp luật, quyền tác giả phát sinh từ thời điểm sáng tạo ra tác phẩm, thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Tác giả là người sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm. Những điều nằm trong suy nghĩ, tồn tại dưới dạng ý tưởng thì không phải là tác phẩm văn học khoa học. 

Trước khi tác phẩm Thần đồng đất Việt xuất hiện thì trên thị trường chưa hề có sự hiện diện của 4 nhân vật Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo. Trong nhiều năm liền, trên bìa sách đều thể hiện ông Linh là tác giả của 4 nhân vật này. Ngoài ra, những chứng cứ các tập truyện ông Lê Linh đưa ra đều phù hợp, khẳng định ông là tác giả của 4 hình tượng nhân vật trong Thần đồng đất Việt. 

Mặc khác trong thời gian này, Phan Thị cũng không hề lên tiếng cải chính về việc họa sĩ Lê Linh không phải là tác giả. Công ty này trả tiền nhuận bút cho ông Linh, đây cũng là điều chứng minh bị đơn thừa nhận vai trò của ông Linh. Về việc bà Hạnh cho rằng đã hình dung ra nhân vật Thần đồng đất Việt trong suy nghĩ rồi nhờ ông Lê Linh vẽ lại, nhưng HĐXX nhận định điều này không có cơ sở vì không được thể hiện dưới dạng vật chất nhất định và không được pháp luật bảo hộ. 

Bên cạnh đó, phía bị đơn cũng cho rằng ông Linh ký tên vào văn bản đăng ký ở Cục Bản quyền thừa nhận cả hai là đồng tác giả, nhưng theo HĐXX văn bản trên có chữ ký của cả 2 bên đề nghị Cục Bản quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu cho Công ty Phan Thị. Trong văn bản này có cả chữ ký của ông Linh và bà Hạnh, nhưng không có nội dung ghi ai là tác giả hay đồng tác giả mà chỉ ghi chủ sở hữu là của Phan Thị. 

Từ những quan điểm nêu trên, HĐXX nhận thấy ngoài ông Lê Linh thì không còn bất kỳ ai tham gia vào quá trình sáng tạo ra tác phẩm Thần đồng đất Việt. Bà Hạnh không phải là tác giả của 4 hình tượng nhân vật Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo. 

HĐXX cũng xét thấy Phan Thị là chủ sở hữu 4 hình tượng trên nên có quyền làm tác phẩm phát sinh từ tập 79 trở về sau. Tuy nhiên bị đơn không có quyền cắt xén tác phẩm, làm các hành động gây phương hại đến uy tín tác giả. Ngoài ra khi đối chiếu quy định của pháp luật, việc Phan Thị tiếp tục sáng tác các tập truyện (từ tập 79) là hành vi sửa chữa tác phẩm, không được sự đồng ý của tác giả. Mặt khác khi ông Linh là đồng tác giả thì việc làm này là xâm phạm quyền nhân thân. 

Qua những phân tích, chứng cứ có được HĐXX chính thức tuyên công nhận Lê Linh là tác giả duy nhất của 4 hình tượng trong Thần đồng đất Việt, xác nhận bà Phan Thị Mỹ Hạnh không phải là đồng tác giả. Qua đó buộc Công ty Phan Thị chấm dứt việc tạo ra và sử dụng 4 hình tượng nhân vật này trên các biến thể khác nhau và buộc đơn vị này phải xin lỗi ông Lê Linh ở 3 kỳ liên tiếp trên 2 tờ báo. Ngoài ra cũng buộc Phan Thị phải thanh toán 15 triệu đồng chi phí luật sư cho ông Lê Linh.

Source: toquoc.vn


Bài tương tự

(+84) 076 455 2008