Bài đăng

04 Th2

ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ là gì?

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ, những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu,… Tất cả những tài sản trí tuệ đó cần được bảo hộ trên thị trường thông qua một hệ thống pháp luật, được gọi là hệ thống sở hữu trí tuệ.

Tại sao doanh nghiệp cần phải đăng ký sở hữu trí tuệ?

Quyền sở hữu trí tuệ cho phép các công ty tạo ra sự khác biệt giữa sản phẩm của họ đối với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, cũng như có được mức độ quyền bình đẳng giúp giảm rủi ro và bất trắc liên quan đến việc giới thiệu sản phẩm mới hoặc cải tiến trên thị trường. 

Các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Tuỳ thuộc vào bản chất của các đối tượng cần bảo hộ, pháp luật có những công cụ pháp lý khác nhau giúp bạn bảo vệ tài sản trí tuệ của mình: 

  • Các sản phẩm và quy trình sáng tạo có thể được bảo hộ theo sáng chếgiải pháp hữu ích;
  • Các kiểu dáng sáng tạo được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp;
  • Thương hiệu/logo được bảo hộ theo nhãn hiệu;
  • Mạch bán dẫn được bảo hộ theo thiết kế bố trí hoặc mạch tích hợp bán dẫn;
  • Chỉ dẫn hàng hoá có chất lượng hay danh tiếng nhất định gắn với xuất xứ địa lý được bảo hộ theo chỉ dẫn địa lý
  • Thông tin bí mật có giá trị thương mại được bảo hộ theo bí mật thương mại;
  • Tác phẩm văn học, nghệ thuật và văn học, kể cả phần mềm máy tính và sưu tập dữ liệu, được bảo hộ theo quyền tác giảquyền liên quan.

Nhìn chung, sở hữu trí tuệ được chia làm 2 nhóm chính: (1) sở hữu công nghiệp: bao gồm 06 trong 07 nhóm đối tượng đầu tiên nêu trên; và (2) quyền tác giảquyền liên quan gồm nhóm đối tượng cuối cùng.

Một sản phẩm có thể được bảo hộ theo nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Điều quan trọng đối với doanh nghiệp là phải hiểu được hệ thống này và lựa chọn cách thức bảo hộ các quyền một cách hiệu quả nhất để tránh các đối thủ cạnh tranh sao chép và bắt chước. Để có thể giúp doanh nghiệp lựa chọn biện pháp bảo hộ phù hợp nhất, Công ty TNHH IP LEADER của chúng tôi xây dựng một bộ phận chuyên trách tư vấn pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý căn bản như: đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, đăng ký bảo hộ quyền tác giả, đăng ký bảo hộ kiểu dáng dáng công nghiệp, đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích,…

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ đăng ký sở hữu đầu tư vui lòng liên hệ thông tin sau:

Hotline: 076 455 2008
Email: info.ipleader@gmail.com

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008