Danh mục: Update pháp luật

02 Th6

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (June 2nd, 2023)

  1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hạ loạt lãi suất điều hành lần thứ ba trong năm The State Bank of Vietnam continues to lower...

[ Xem thêm ]
26 Th5

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (May 26th, 2023)

  100% kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử từ ngày 01/6/2023 100% of one-stop administrative procedure results will be provided in electronic...

[ Xem thêm ]
19 Th5

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (May 19th, 2023)

  1. Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) Implement tax collection using payable ID numbers Ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế ban hành...

[ Xem thêm ]
12 Th5

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (May 12th, 2023)

  1. Hướng dẫn mới về đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả New guidance on objects not covered by copyright protection Ngày 26/4/2023, Chính...

[ Xem thêm ]
05 Th5

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (May 5th, 2023)

Áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính Applying QR codes in the process of receiving and resolving administrative procedures Ngày 05/4/2023,...

[ Xem thêm ]
28 Th4

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (April 28th, 2023)

  1. Giảm mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” Registration charges for using country domain names “.vn” will be reduced Ngày 13/4/2023,...

[ Xem thêm ]
21 Th4

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (April 21st, 2023)

  1. Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống 8% cho toàn bộ hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2023 Proposing to decrease...

[ Xem thêm ]
13 Th4

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (April 14th, 2023)

  Quy trình xử lý nghệ sĩ, KOLs vi phạm pháp luật sẽ được ban hành vào tháng 10/2023 Procedures of Handling artists and KOLs committing violation(s) of law...

[ Xem thêm ]
07 Th4

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (April 7th, 2023)

  1. Những thay đổi về lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngắn hạn Some changes in deposit interest rate and short-term lending interest rate Kể...

[ Xem thêm ]
31 Th3

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (March 31st, 2023)

  1. Bổ sung các trường hợp doanh nghiệp không được bảo lãnh ngân hàng Supplementing several circumstances where an enterprise is not guaranteed by a bank Từ ngày...

[ Xem thêm ]

(+84) 076 455 2008