Danh mục: Update pháp luật

04 Th7

(LEGAL UPDATE) CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 04/07/2024

THÔNG TƯ MỚI QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ NEW CIRCULAR REGULATING FEE RATES IN INTELLECTUAL PROPERTY FIELD   Ngày 28/6/2024 vừa qua,...

[ Xem thêm ]
27 Th6

(LEGAL UPDATE) CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 27/06/2024

HƯỚNG DẪN THÊM VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG FURTHER GUIDELINES ON STANDARD FORM CONTRACTS AND GENERAL TRADING CONDITIONS     Chính phủ đã...

[ Xem thêm ]
13 Th6

(LEGAL UPDATE) CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 13/06/2024

  BỔ SUNG TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP Additional cases in which the transport business unit has its License revoked  ...

[ Xem thêm ]
31 Th5

(LEGAL UPDATE) CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 31/05/2024

NỘI DUNG THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TỪ NGÀY 15/05/2024 ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH 50/2024/NĐ-CP   Chính phủ đã ban...

[ Xem thêm ]
24 Th5

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 24/05/2024

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC) TỪ NGÀY 15/05/2024 Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định...

[ Xem thêm ]
10 Th5

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 10/05/2024

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BAN HÀNH TẠI THÔNG TƯ 56/2023/TT-BCA CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/04/2024 Thông tư quy định...

[ Xem thêm ]
26 Th4

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 26/04/2024

THÔNG TƯ 17/2023/ TT-BVHTTDL CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/03/2024 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP PHÂN LOẠI PHIM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH  ...

[ Xem thêm ]
19 Th4

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 19/04/2024

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRÌNH TỰ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ...

[ Xem thêm ]
19 Th1

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 19/01/2024

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH THÔNG TƯ 23/2023/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BIỆN PHÁP THI...

[ Xem thêm ]
10 Th11

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – Legal Update (November 11th, 2023)

Tiêu chí nhãn sinh thái việt nam đối với bao bì nhựa thân thiện môi trường Vietnam eco-label criteria for environmentally friendly plastic packaging Ngày 07/11/2023, Bộ Tài nguyên...

[ Xem thêm ]

(+84) 076 455 2008