Bài đăng

04 Th2

GIA HẠN NHÃN HIỆU

1. Gia hạn nhãn hiệu là gì?

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là thủ tục bắt buộc khi nhãn hiệu hết hạn. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu sẽ có hiệu lực 10 năm tính từ ngày nộp đơn. Do đó, khi hết thời hạn nêu trên, chủ sở hữu sẽ phải tiến hành gia hạn để có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu.

2. Vì sao phải gia hạn nhãn hiệu?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu và tiếp tục được độc quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cần tiến hành thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trước ngày hết hiệu lực.

3. Thời hạn gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí ân hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Lưu ý: Hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 10 năm tính từ ngày nộp đơn và KHÔNG phải là ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

4. Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu cần chuẩn bị:

Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu sẽ gồm những tài liệu sau:

– Tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (IP LEADER chuẩn bị);

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ phát sinh phí cấp lại );

– Giấy phép đăng ký kinh doanh photo công chứng.

Số lượng hồ sơ: 2 bản.

5. Quy trình gia hạn văn bằng bảo hộ:

– Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế do số lượng đơn đăng ký ngày càng nhiều dẫn đến thời gian gia hạn thường chậm hơn so với quy định và thường kéo dài từ 1-4 tháng.

– Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
  • Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng.

Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ gia hạn nhãn hiệu vui lòng liên hệ thông tin sau:

  • Hotline: 076 455 2008

Email: info.ipleader@gmail.com

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008