Bài đăng

12 Th7

VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN ĐIỀU LỆ CÓ PHẢI LÀ MỘT?

Một trong những yếu tố quan trọng khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh là vốn, trong đó vốn đầu tư và vốn điều lệ là hai loại vốn mà nhà đầu tư và doanh nghiệp cần phải phân biệt và nắm rõ. Vậy giữa vốn đầu tư và vốn điều lệ có mối liên hệ như thế nào, liệu hai loại vốn này có phải là một hay không, hãy cùng IP LEADER tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

  1. So sánh vốn đầu tư và vốn điều lệ

Giống nhau:

  • Cả hai đều không có giới hạn số vốn góp tối đa;
  • Hình thức góp đều là tiền, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam được đóng góp vào doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Khác nhau:

Tiêu chí Vốn đầu tư

Vốn điều lệ

Khái niệm Là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Mục đích Là nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư

Là nguồn vốn để doanh nghiệp được thành lập và hoạt động

Nguồn Bao gồm:

– Vốn góp của nhà đầu tư: bằng tiền, máy móc, thiết bị, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, giá trị quyền sử dụng đất, tài sản khác theo pháp luật về dân sự, điều ước quốc tế về đầu tư

– Vốn huy động: nhà đầu tư huy động vốn từ các nhà đầu tư khác, vốn vay tổ chức tín dụng, ,…

– Lợi nhuận để lại để tái đầu tư: nhà đầu tư sử dụng phần lợi nhuận sau thuế và đã phân chia để đầu tư thực hiện dự án mới

Bao gồm vốn góp từ các thành viên, cổ đông tham gia thành lập doanh nghiệp đóng góp hoặc cam kết góp.

Các thành viên, cổ đồng có thể góp vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Thời hạn góp Không có quy định cụ thể, thời hạn theo như cam kết của nhà đầu tư về tiến độ góp vốn và huy động vốn được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với dự án đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế mới, vốn góp của nhà đầu tư phải được góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo như quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều chỉnh vốn Khi có nhu cầu tăng hoặc giảm vốn đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khi có nhu cầu tăng hoặc giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

  1. Vốn đầu tư và vốn điều lệ có phải là một hay không?

Đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới, số vốn góp thực hiện dự án của nhà đầu tư phải tối thiểu bằng với số vốn điều lệ để đảm bảo cho việc góp vốn thành lập doanh nghiệp. Thông thường khi không có nguồn vốn huy động thì số vốn đầu tư ngang bằng với số vốn điều lệ nhà đầu tư cam kết góp vào doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà khẳng định vốn đầu tư cũng đồng thời là vốn điều lệ.

Theo khoản 3 Điều 63 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, vốn điều lệ của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư. Vốn đầu tư có thể lớn hơn số vốn điều lệ do bên cạnh nguồn vốn góp từ nhà đầu tư còn có nguồn vốn mà doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư huy động theo nhiều hình thức khác hoặc lợi nhuận tái đầu tư (nếu có). Ngược lại, tùy theo quy mô của dự án đầu tư mà vốn đầu tư cũng có thể thấp hơn vốn điều lệ.

Khi nhà đầu tư có nhu cầu tăng vốn đầu tư thì không nhất thiết phải đồng thời thực hiện tăng cả vốn điều lệ. Vì tăng vốn đầu tư có thể hiểu là tăng vốn góp của nhà đầu tư hoặc tăng vốn huy động. Nếu tăng nguồn vốn huy động sẽ không ảnh hưởng đến vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc nếu tăng vốn góp của nhà đầu tư thì bên cạnh vốn điều lệ nhà đầu tư còn có thể góp vốn thực hiện dự án bằng các tài sản khác. Tóm lại, vốn đầu tư và vốn điều lệ là hai nguồn vốn độc lập, không đồng nhất.

__________________________________________

Để nắm rõ hơn các vấn đề khác liên quan đến đầu tư, cũng như dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp, bạn đọc liên hệ IP LEADER để được tư vấn chi tiết, thông tin liên hệ:

Hotline: (+84) 76 455 2008 (Mr.Bảo)

E-mail: info.ipleader@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 03.02 Tòa nhà Newton Residence, Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008