Bài đăng

24 Th6

THỦ TỤC SỬA ĐỔI THÔNG TIN VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là cách để hợp pháp hóa quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có sự thay đổi thì nhu cầu thay đổi địa chỉ, thay đổi tên hoặc bất cứ nội dung nào trên văn bằng bảo hộ cũng là vấn đề cần thiết được quan tâm. Hôm nay, IP LEADER kính mời quý độc giả cùng tìm hiểu qua thủ tục này theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ.

 1. CÁC THÔNG TIN CẦN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI

Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, Chủ văn bằng bảo hộ quy định tại Điều 88 của Luật này có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

 • Thay đổi, sửa chữa thiếu sót thông tin của chủ văn bằng về tên, địa chỉ.
 • Thay đổi, sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
 • Thu hẹp phạm vi bảo hộ văn bằng đăng ký nhãn hiệu: sửa đổi một số chi tiết nhỏ nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu; yêu cầu giảm bớt một hoặc một số sản phẩm, dịch vụ.
 • Sửa đổi thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi từ cơ quan nhà nước.

 1. HỒ SƠ SỬA ĐỔI THÔNG TIN VĂN BẰNG
 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ (theo Mẫu số 06 tại Phụ lục IINghị định 65/2023/NĐ-CP);
 • Bản gốc Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu độc quyền;
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết các nội dung sửa đổi;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
 • 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (nếu thay đổi chi tiết nhãn hiệu);
 • Giấy ủy quyền (nếu cá nhân/tổ chức khác nộp hồ sơ thay chủ sở hữu văn bằng bảo hộ);
 • Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên/địa chỉ nộp Bản sao y/chứng thực không quá 03 tháng của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ & mới hoặc quyết định/tài liệu pháp lý khác chứng minh việc đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác;
 • Trường hợp thay đổi chủ văn bằng bảo hộ, cần nộp thêm tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng quyền sở hữu (gồm các tài liệu chứng minh việc thừa kế, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác).
 • 02 bản Bản quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (nếu sửa đổi nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận)

 

 1. QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ

– Bước 1: Tiếp nhận đơn

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ, thay đổi thông tin trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp đến Cục Sở hữu trí tuệ.

– Bước 2: Xử lý đơn

+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp; Cục Sở hữu trí tuệ cấp mới văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong vòng 01 tháng kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi Văn bằng bảo hộ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Chủ đơn phải nộp lại công văn điều chỉnh theo hướng dẫn, nếu chủ đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ.

Nơi nộp hồ sơ: Chủ đơn có thể nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Sở hữu trí tuệ theo một trong các hình thức sau đây:

– Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

 

 1. PHÍ, LỆ PHÍ SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN
 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi: 160.000 đồng;
 • Phí thẩm định lại (nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ): 550.000 đồng/nhóm;
 • Phí công bố Quyết định ghi nhận sửa đổi thông tin văn bằng: 120.000 đồng;
 • Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận sửa đổi thông tin văn bằng: 120.000 đồng

Liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH IP LEADER

Địa chỉ: Phòng 03.04 Tòa nhà Newton Residence, Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  076.455.2008

Email: info.ipleader@gmail.com

Website: https://ipleader.vn

Ngọc Thảo – IP Leader

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008