Bài đăng

12 Th1

CÔNG TY CHUYỂN TRỤ SỞ CHÍNH CÓ PHẢI THÔNG BÁO CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ TRỰC TIẾP KHÔNG? NẾU CÓ THÌ PHẢI THÔNG BÁO TRONG BAO NHIÊU NGÀY ĐỂ TRÁNH BỊ PHẠT VI PHẠM?

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu chuyển trụ sở chính công ty có cần phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp hay không?

Tại Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

4. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

Có phải thông báo cơ quan thuế khi chuyển trụ sở chính của công ty không?
Thời hạn thông báo là bao nhiêu ngày? (Hình từ Internet)

Như vậy, theo quy định như trên, khi công ty chuyển trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì mới phải thực hiện thủ tục thống báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp (Chi cục thuế) nơi chuyển đi và nơi chuyển tới.

Tiếp theo Công ty không thông báo cho cơ quan thuế khi chuyển trụ sở chính thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Tại Điều 23 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn như sau:

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới;

b) Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới;

c) Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng;

b) Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;

c) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc bắt đầu sử dụng hóa đơn với tên mới;

d) Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã khai, nộp thuế hoặc chưa đến kỳ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Trường hợp không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc quá thời hạn khai thuế mà chưa được khai, nộp thuế theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 28 Nghị định này hoặc Điều 16, Điều 17 Chương II Nghị định này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a, b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Theo đó, nếu doanh nghiệp chậm gửi thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp khi có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc khi thay đổi tên quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng, nếu châm trễ từ 21 ngày trở lên sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Ngoài phạt tiền doanh nghiệp còn bị buộc thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

IP LEADER

————————————-

  • Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản dành cho khách hàng của IP LEADER. Nếu quý khách còn vướng mắc ở nội dung gì vui lòng gửi về:

Email: info.ipleader@gmail.com

  • Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.
  • Để tìm hiểu chi tiết hơn về thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty quý khách hãy liên hệ với IP LEADER để được hỗ trợ và tư vấn.

CÔNG TY TNHH IP LEADER

Địa chỉ: Phòng 03.02 Tòa nhà Newton Residence, Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6271.0346 – Hotline: 076.455.2008

Email: info.ipleader@gmail.com

Website: https://ipleader.vn

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008