Bài đăng

19 Th4

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 19/04/2024

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRÌNH TỰ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 28/2018/NĐ-CP, nghị định này có hiệu lực từ 25/3/2024 quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương, trong đó có quy định mới về trình tự cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Theo đó, Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài có thể gửi hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bằng một trong ba cách sau đây:

– Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép. Trong trường hợp này, người nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu/giấy ủy quyền được dịch ra tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự;

– Gửi qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan cấp giấy phép;

– Bổ sung hình thức nộp online các thành phần hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý qua Cổng dịch vụ công quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Trình tự cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

– Trường hợp Giấy phép được cấp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác mà cần cấp lại, trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm cấp lại Giấy phép cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài. Giấy phép được cấp lại trong trường hợp này có thời hạn trùng với thời hạn của Giấy phép bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác;

– Khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản gửi Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở xin ý kiến về việc cấp lại Giấy phép;

– Thời hạn cấp lại là 26 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ;

– Sau khi cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, cơ quan cấp Giấy phép gửi bản điện tử của Giấy phép đã được cấp lại cho các cơ quan khác theo quy định.

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008