Bài đăng

10 Th5

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 10/05/2024

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BAN HÀNH TẠI THÔNG TƯ 56/2023/TT-BCA CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/04/2024

Thông tư quy định các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định các phương tiện phòng cháy, chữa cháy thuộc danh mục phải kiểm định trước khi đưa vào lưu thông tại Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng cho phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhập khẩu dưới dạng hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, yêu cầu chung với phương tiện phòng cháy, chữa cháy gồm:

– Phải kê khai, khai báo phù hợp danh mục phương tiện tại Quy chuẩn này. Nếu chưa rõ chủng loại thì phải định danh chủng loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy;

– Phải quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

– Phải thực hiện kiểm định phù hợp với Quy chuẩn này cùng các quy định khác có liên quan.

Hệ thống báo cháy tự động bao gồm các bộ phận cơ bản như sau: Trung tâm báo cháy tự động, đầu báo cháy tự động, hộp nút ấn báo cháy, nguồn điện. Tùy theo yêu cầu hệ thống báo cháy tự động còn có các bộ phận khác nhau như module, các thiết bị truyền tín hiệu, giám sát.

Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phổ biến có thể kể đến: Vòi chữa cháy, lăng chữa cháy phun nước cầm tay, trụ nước chữa cháy, đầu nối chữa cháy, bình chữa cháy xách tay…

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008